• "Çocukların, nasihatten çok iyi örneğe ihtiyaçları vardır."

  • "Çocuğa verilebilecek en güzel şey zamandır."

  • "Çocukta ruh ve beden eğitimi ve gelişimi beraber yürütülmelidir. " (İbni Sina)

  • "Anneler dua ettiklerinde çocuklarının çevresindeki zırhı görselerdi, duayı hiç bırakmazlardı" Hz.Muhammed

Copyright 2023 - Çocuk Eğitimi

Doğal Gaz Enerjisi

Doğal Gaz Enerjisi

Nedir bu doğal gaz enerjisi?

Günlük hayatında, özellikle de kış aylarında ismini sürekli duyduğun doğal gaz, içinde pek çok gazın olduğu bir karışımdır. Doğal gazı en çok ısınmak için kullanırız. Ama birazdan doğal gazın başka pek çok yararından ve nerelerde kullandığımızdan söz edeceğim.

Doğal gaz, fosil kaynaklı bir enerji kaynağıdır.

Peki, fosil kaynaklı enerji kaynağı ne anlama geliyor? Kömür, petrol ve doğal gaz fosil kaynaklı yakıtlardır. Hepsi milyonlarca yıl önce oluştu. Ağaçlar, bitkiler ve canlılar yok olduklarında yer altındaki tabakalarda kalıp süngerimsi bir yapıya dönüştüler. Üzerleri, kum, kil ve birçok farklı mineralle örtüldü.

Yer altındaki bakteriler bu fosilleri parçalayarak milyonlarca yılın sonunda, doğal gaza dönüştürdüler. Isınmamızda ya da evimizi aydınlatmamızda, bakterilerin çok önemli bir rolü olduğunu düşünmek biraz tuhaf değil mi? Doğal gaza, genellikle petrol yataklarının yanında rastlarız. Çünkü her ikisi de aynı fosillerle oluşmak için aynı tabakada milyonlarca yıl beklemiştir. Doğal gaz da bir petrol türevidir. Doğal gazı oluşturan hidrokarbon bileşikleri, yeraltındaki petrolün de bileşenleridir.

Doğal gazın içinde ne var? Doğal gaz, içinde pek çok gaz bulunmasına rağmen nefes aldığımız havadan daha hafiftir. İşte, doğal gazı oluşturan gazların isimleri ve miktarları:

Devamını oku...

Rüzgâr Enerjisi

 

Rüzgâr Senin de bildiğin gibi dünyamız yuvarlaktır. Bunun için güneş, dünyanın her yerini farklı derecelerde ısıtır ve böylece ısı farkları oluşur. Sıcak hava hafifleyerek yukarıya; soğuk hava ağırlaşarak aşağıya doğru hareket eder. İşte bu hava hareketlerine rüzgâr deriz.

Rüzgârın en sevdiğin yönü hangisi?

Serinletmesi mi, uçurtmanı uçurması mı, çiçek tohumlarını başka yerlere taşıması mı, şarkılara konu olması mı? Peki ya enerjisi?

Rüzgâr Enerjisi Rüzgâr, çok güçlüdür ve bu gücün içinde enerjisini saklar. Bazı günler görünmese de, rüzgâr hiç tükenmez. Sürekli hareket eder ve kendisiyle birlikte her şeyi hareket ettirir. Rüzgârın enerjisini görmek istiyorsak, onun hareket enerjisine bakmalıyız.

İnsanoğlu rüzgâr enerjisini nasıl ve ne zaman fark etti?

Eski çağlardan bu yana insanoğlu, rüzgârın enerjisinden yararlanıyor. İlk çağları anlatan kitaplarda rüzgâr enerjisiyle çalışan ilk değirmenleri görebilirsin. Bu değirmenlerle, yer altından su çıkarılmış.

Yelkenli gemileri hareket ettirmek ve tahıl öğüten yel değirmenlerini çalıştırmak için de rüzgâr enerjisinden yararlanılmış. Günümüzde, yenilenebilir enerji denilince ilk akla gelen kaynak rüzgâr! Rüzgâr enerjisi artık elektrik üretmek amacıyla da kullanılıyor.

Rüzgâr enerjisinden elektrik üretmek kimin aklına gelmiş?

Charles Francis Brush, 1800’lü yıllarda, rüzgâr enerjisini kullanarak elektriği ilk kez üreten kişi! Ürettiği elektriği kendi evinde ve laboratuvarında kullandı. 1900’lü yıllarda, rüzgâr türbinleri inşa edildi ve zamanla daha hızlı ve yoğun üretime başlandı. Gelişmeler ülkeden ülkeye yayıldıkça ve teknoloji geliştikçe, rüzgâr enerjisinden elde edilen elektriğin kullanımı da arttı.

Devamını oku...

2017 yılı TÜBİTAK-YEGM Ortaöğretim Öğrencileri Arası Enerji Verimliliği Proje Yarışması

Lise Öğrencileri Enerji Verimliliği Proje Yarışması, her yıl TÜBİTAK ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenmektedir. Bu yarışmanın amacı gençlerimizi özellikle Konut, Sanayi, Ulaşım ve Tarım sektörlerinde, enerjinin verimli kullanılması konusunda bilinçlendirmektir. Bu amaca uygun olarak sunulan projelerin, yukarıda anılan sektörlerde, enerjinin verimli kullanılmasına, enerji tasarrufuna, enerji tasarrufunun çevreyle ilişkisi ve etkilerine yönelik olması ve Türkiye ekonomisine ülke çapında katkıda bulunabilecek, uygulanabilir önerilerden oluşması gerekmektedir.

BAŞVURU KOŞULLARI
· Yarışmaya, Türkiye ve K.K.T.C.’de öğrenimine devam eden tüm lise öğrencileri katılabilir.
· Yarışmaya her öğrenci yalnızca bir proje ile katılabilir ve her proje en çok iki öğrenci tarafından hazırlanır.
· Bir projede sadece bir danışman görev alabilir ve danışman istediği sayıda projeye danışmanlık yapabilir. Projede danışman olması zorunlu değildir.
· Başvurusu yapılacak projelerin 2017 yılı Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Proje Rehberinde belirtilen kurallara uygun hazırlanması gerekir(*).
· Aynı ya da başka isimlerle ve/veya aynı ya da benzer içerikle (konuyla) herhangi bir proje yarışmasına, bu yarışmanın son başvuru tarihinden önce katılmış veya başvurmuş olan projeler, bu yarışmaya katılamaz. Son başvuru tarihinden önce aynı projeyle bu veya başka bir yarışmaya katıldığı ya da başvurduğu belirlenen projeler, hangi aşamada olursa olsun yarışmadan elenir.

Devamını oku...

Enerji Nedir?

Enerji Nedir

Enerji kısaca iş yapabilme yeteneğidir. Tıpkı uzunluklar gibi skaler büyüklüktür. Toplamda 8 ana enerji çeşidi vardır. Bunlar potansiyel, kinetik, ısı, ışık, elektrik, kimyasal, nükleer ve ses enerjisidir. Unutmamamız gereken ise hiçbir enerjinin kaybolmadığıdır. Olsa olsa başka bir enerji türü olmuştur.

Potansiyel Enerji Nedir?

Bir cismin konumu ve durumu yüzünden sahip olduğu enerjidir. Gerilmiş bir yayda, havada duran bir cisimde ve iple tavandan asılı bir modelde potansiyel enerji vardır. Kısaca yüksekliği olan ya da gerilmiş/sıkıştırılmış tüm cisimlerde potansiyel enerji mevcuttur.

Kinetik Enerji Nedir?

Kinetik enerjiye sahip olmak için bir cismin hareket ediyor olması lâzımdır. Yani kinetik enerji hızı olan cisimlerin sahip olduğu enerji çeşididir. Bunlara örnek olarak koşan çocuk, dönen tekerlek ya da yüksekten düşen bir top gösterilebilir.

Isı Enerjisi Nedir?

Cisimlerin sıcaklıkları yüzünden sahip olduğu enerjidir. Sıcaklığı yüksek ya da düşük bütün maddelerin ısı enerjisi vardır. Örnek verecek olursak: ampul, elektrik sobası, jeotermal enerji, ısıtıcılar.

Devamını oku...

Yenilenebilir Enerji Nedir

Yenilenebilir Enerji Nedir

Yenilenebilir Enerji, sürekli devam eden doğal süreçlerdeki var olan enerji akışından elde edilen enerjidir. Bu kaynaklar güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi, jeotermal enerji, hidrolik enerjisi, biyokütle enerjisi ve hidrojen enerjisi olarak sıralanabilir.

En genel olarak, yenilenebilir enerji kaynağı; enerji kaynağından alınan enerjiye eşit oranda veya kaynağın tükenme hızından daha çabuk bir şekilde kendini yenileyebilmesi ile tanımlanır. Örneğin, güneşten elde edilen enerji ile çalışan bir teknoloji bu enerjiyi tüketir, fakat tüketilen enerji toplam güneş enerjisinin yanında çok küçük kalır. En genel yenilenebilir enerji şekli güneşten gelendir. Bazı formlar güneş enerjisini ve rüzgâr gücünü depolar.

Yenilenebilir enerjinin; tesisler, hayvanlar ve insanlar tarafından kalıcı olarak tüketilmesi mümkün değildir. Fosil yakıtlar, çok uzun bir zaman çizelgesi göz önüne alındığında teorik olarak yenilenebilir iken, istismar edilerek kullanılması sonucu yakın gelecekte tamamen tükenme tehlikesi ile karşı karşıyadır.

 

Kaynak: http://www.yegm.gov.tr

 

f t