• "Çocukların, nasihatten çok iyi örneğe ihtiyaçları vardır."

  • "Çocuğa verilebilecek en güzel şey zamandır."

  • "Çocukta ruh ve beden eğitimi ve gelişimi beraber yürütülmelidir. " (İbni Sina)

  • "Anneler dua ettiklerinde çocuklarının çevresindeki zırhı görselerdi, duayı hiç bırakmazlardı" Hz.Muhammed

Copyright 2022 - Çocuk Eğitimi

 Çocuk Gelişimi

Kıskançlığın Önlenmesi İçin Yapılması Gerekenler

Facebook'ta Paylaş


Çocuğa sevgi ve ilgi gösterilmelidir.
Aile, çocuklar arasında ayrım yapmamalıdır.
Yeni bir kardeşin dünyaya geleceği fikrine çocuk alıştırılmalıdır.
Doğum sonrasında bebekle ilgili bazı işler, (beslenme, temizlik gibi) kontrollü bir şekilde çocuğa yaptırılmalıdır.
Çocuklar birbirleriyle kıyaslanmamalıdır.
Anne ve baba, büyük çocuğa da zaman ayırmalıdır.
Okul döneminde öğretmen, kıskançlığa sebebiyet verecek davranışlardan kaçınmalıdır.
Kıskançlığın nedenleri araştırılmalı, gerekli tedbirler alınarak giderilmeye çalışılmalıdır.

Megep

Çocuğun İnatçılığını Önlemek İçin Yapılması Gerekenler

Facebook'ta Paylaş

 

Çocuğun ihtiyaçları, zamanında karşılanmalıdır.
Çocuk kızgın ve sinirli olduğu anlarda, tartışmaya girilmemelidir.
Çocuğun her istediği engellenmemelidir.
Çocuk yetiştirmede baskıcı tutuma yer verilmemelidir. YetiĢkinler tehdit ve zor kullanarak çocuklara isteklerini yaptırmamalıdır.
Yetişkinler, kardeşler arasında kıskançlığa sebebiyet verecek davranışlardan kaçınmalıdır.
Çocuğa fiziksel ve duygusal şiddet uygulanılmamalıdır.
Çocuğa bağımsızlık duygusu kazandırılmalıdır.

KAYNAK: MEGEP

 

 

 

Çocuğun Öfkesini Önlemek İçin Yapılması Gerekenler

Facebook'ta Paylaş

 

Çocuğun temel gereksinimleri zamanında karĢılanmalıdır.
Öfkelenen çocuğun dikkati başka yöne çekilmelidir.
Çocuğa fiziksel ve duygusal cezalar verilmemelidir.
Ebeveynler öfkelenerek çocuğa örnek olmamalıdır.
Çocukların öfkeleriyle alay edilmemelidir.
Çocukların onurunu kıracak davranışlardan kaçınılmalıdır.
Çocuğun isteklerinin neden engellendiği anlayacağı dilden açıklanmalıdır.
Çocuğun her istediği şey yerine getirilmemelidir, yerine getirilmeme gerekçesi anlayacağı şekilde açıklanmalıdır.

Kaynak: Megep

Duygusal Gelişimde Korkunun Nedenleri ve Önlenmesi

Duygusal Gelişimde Korkunun Nedenleri ve Önlenmesi

Korkunun Nedenleri

Çocuklarda güven duygusunun kazandırılmamış olması
Çocuğun sevgi ve Ģefkatten yoksun olarak büyümesi
Çocuk yetiştirmede baskıcı ve otoriter tutumun tercih edilmesi
Tehditlerle çocuğu yönlendirmek, “yemeğini yemezsen seni doktora götürüp serum taktıracağım” gibi
Çocukları soyut ya da somut şeylerle korkutmak
Aile içinde şiddet olaylarının yaşanması, şiddet ve korku öğeleri içeren filmlerin izlenmesine izin verilmesi

Korkunun Önlenmesi
Korkuya neden olan etmenleri ortadan kaldırılmalıdır.
Yetişkinler çocuklarına örnek teşkil edeceğinden korkularını onlara belli etmemelidir.
Çocukların korkularıyla alay edilmemeli, korktuğu şeyle karşı karşıya getirmeye çalışılmamalıdır.
Çocukların korku ve şiddet öğeleri içeren filmleri izlemesine izin verilmemelidir.
Çocuğa aşırı baskı uygulanmamalıdır.
Çocuğa fiziksel cezalar uygulanmamalıdır.
Korku, eğitim aracı olarak kullanılmamalıdır.
Çocuğa güven duygusu kazandırılmalı, sevgi ve Ģefkat gösterilmelidir.

Kaynak: Megep

Duygusal Gelişimle ilgili Kavramlar

Duygusal Gelişim KavramlarıDuygu, bireyin yaĢamında bir canlanma, hareketlenme anlamına gelmektedir. Duygular, belli bir uyaran karşısında genellikle güdü ve değerlerle ilişkili olarak belirip çoğu kez süreklilik ve tutarlılık gösteren, heyecandan daha zayıf bir uyarım biçimidir. Duygular, çocuğun temel gereksinimleri ve bu gereksinimlerin etkisini dışarı yansıtmasıdır. Haz ya da elem olarak yaşanan duyguların yansıması çocukta; sevinç, mutluluk, üzüntü, korku, öfke, kıskançlık, saldırganlık ve ağlama olarak gözükür. Duygular, öğrenme ve olgunlaşmayla birlikte yaĢamın her döneminde farklılıklar gösterir.

Heyecan

Heyecan, genellikle yoğun yaşanan, olumlu ya da olumsuz duyguların organizmada durgun ve olağan durumunu bozması olarak tanımlanır. Heyecan hem haz yönünde hem de elem yönünde olabilir. Heyecanın haz ya da elem yönünde olmasını çevreden gelen uyarıcılar belirler. Heyecanın oluşmasında her zaman çevresel faktörler etkili değildir. Bazen de birini düĢünmek ya da hayal etmek bireyin heyecanlanmasına neden olur.

Refleks

Refleks, organizmanın bir uyarana karşı verdiği cevaptır. Bebeğin dünyaya gelmesiyle birlikte tutma, emme gibi refleksleri devreye girerek hayata uyumunu kolaylaştırır. Bu refleksler 15-16. haftalardan itibaren kaybolur ve yerini öğrenilmiĢ davranıĢlara bırakır.

Devamını Oku

f t