• "Çocukların, nasihatten çok iyi örneğe ihtiyaçları vardır."

  • "Çocuğa verilebilecek en güzel şey zamandır."

  • "Çocukta ruh ve beden eğitimi ve gelişimi beraber yürütülmelidir. " (İbni Sina)

  • "Anneler dua ettiklerinde çocuklarının çevresindeki zırhı görselerdi, duayı hiç bırakmazlardı" Hz.Muhammed

Copyright 2023 - Çocuk Eğitimi

Deney Yapalım

ÇİM ADAM YAPALIM


Malzemeler: 1 adet kadın çorabı, küçük bir kap dolusu toprak, çim tohumu, su, ikisi büyük biri küçük 3 adet düğme, boncuk, yapıştırıcı.


Elimizdeki toprağın az bir miktarını çim tohumumuzla karıştırıp kadın çorabının içine boşaltalım. Geri kalan toprağımızı ise onun üzerine dökerek çorabımızın ağzını sıkıca bağlayalım. Çim tohumlarının bulunduğu kısım üste gelecek şekilde çorabı ters çevirelim. Bu toprağı her gün düzenli olarak sulayalım. Toprakta ne gibi değişiklikler oldu?

Sonuç: Her gün düzenli olarak sulanan topraktaki tohumlar, bir süre sonra yeşermeye başlar. Son olarak düğme, boncuk gibi malzemeleri çorap üzerine yapıştırıp ağız, göz ve burun yapımında kullanabiliriz

 

Devamını oku...

Derviş Masalı


 Evveli  bir  varmış bir  yokmuş bir  derviş ile  bir  kocakarı varmış Derviş her  gün  kocakarının  evine  gelir:  “Koca  nine!  Herkes  eder,  kendi  kendine  eder, yine  kendi  kendine  eder”  der  dururmuş. Kocakarı bu  dervişten bıkmış usanmış. "Usandım şu dervişten! Bir kurtulsam!." dermiş. Günlerden bir gün bir katmer yapmış. İçine ağu koymuş. "Şunu şu derviş müsveddesine yedireyim de görsün böyle tak tak ötmesini." demiş

O gün derviş yine gelmiş: “Koca  nine!  Herkes  eder,  kendi  kendine  eder, yine  kendi  kendine  eder” demiş. Kocakarı agulu katmeri dervişe vermiş. Derviş yine: “Koca  nine!  Herkes  eder,  kendi  kendine  eder, yine  kendi  kendine  eder” demiş." demiş ve çıkıp gitmiş. Gide gide bir yere varmış. Orası askerlerin geldiği yer imiş. oysaki kocakarının askerde bir oğlu varmış. tezkere ilegeliyormuş. o kadar açıkmış ki, açlığından karnı zil çalıyormuş.Karşısındaki eli çıkınlı gelen dervişe: "Ne olur derviş amca çok açım elindeki ekmeği ver." diye yalvarmış. Derviş de ağulu katmeri vermiş.

Oğlan ekmeği yedikten sonra vücüduna bir fenalık gelmiş. kendisini eve zor atmış. eve gelince "sırı dikme" gitmiş. Anası "ne oldu oğlum, sana ne oldu?" diye dövünmeye başlamış.Oğlan: "Çok açıkmıştım, karışma bir derviş geldi. Elindeki katmeri istedim. o da verdi. Katmeri yedim. Oyasaki katmer zehirli imiş. Ölüyorum." cevabını vermiş Anası: "Ah benim yavrucuğum! O katmeri ben yaptıydım, dervişi zehirleyim diye. Şimdi ne oldu" diye çırpınmaya başlamış. Oğlan ölmüş. Kocakarı dizlerini dövmeye, saçını başını ylmaya başlamış. Fakat elden ne gelir? Olan olmuş bir kere dervişin dediği doğru değil mi imiş? Derviş ona:“Koca  nine!  Herkes  eder,  kendi  kendine  eder, yine  kendi  kendine  eder." Dememiş mi? Koca nine kendi kendine etmiş. Ebu cehil kazdığı kuyuya kendi düşer derler. Koca nine de kazdığı kuyuya kendisi düşmüş.

Derleyen: Hüsnü YILDIZ

Kaynak: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr

 

Ellerim Tombik Tombik

ELLERİM TOMBİK TOMBİK

Elerim tombik tombik

Kirlenirse çok komik

Kirli eller sevilmez,

Güzelliği görülmez

Saçlarım bakım ister

Hele dişler,hele dişler

Kirlenmesin kulaklar

Uzamasın tırnaklar

Çok koşup da terleme

Soğuk sulardan içe

Sonra hasta olursun

Arayıp doktor bulursun

Devamını oku...

Eşekli Ninni

Eşekli Ninni

Eşek senin ağzınla
Fırın mı yapayım
Fırınlı dağlar
Sümbüllü bağlar
Ben nerde kalayım oy

Eşek senin burnunla
Çeşme mi yapayım
Çeşmeli dağlar
Sümbüllü bağlar
Ben nerde kalayım oy

Eşek senin kuyruğunla
Kamçı mı yapayım
Kamçılı dağlar
Sümbüllü bağlar
Ben nerde kalayım oy

Eşek senin gözünle
Fincan mı yapayım
Fincanlı dağlar
Sümbüllü bağlar
Ben nerde kalayım oy

Şarkı Sözü Mircan Kaya - Eşekli Ninni

f t