• "Çocukların, nasihatten çok iyi örneğe ihtiyaçları vardır."

  • "Çocuğa verilebilecek en güzel şey zamandır."

  • "Çocukta ruh ve beden eğitimi ve gelişimi beraber yürütülmelidir. " (İbni Sina)

  • "Anneler dua ettiklerinde çocuklarının çevresindeki zırhı görselerdi, duayı hiç bırakmazlardı" Hz.Muhammed

Copyright 2019 - Çocuk Eğitimi

Ne Denir / Boşluk Doldurma

Millet, Demokrasi, Muhalefet, Bayrak, İktidar, Cumhuriyet

 

1.Aynı sınırlar içerisinde, aynı bayrak altında yaşayan, aralarında dil ve kültür birliği bulunan topluluklara ................. denir.

Cevap: Millet

 

2. Halkın kendi kendini yönetmesine ............................ denir.

Cevap: Demoktasi

 

3. Bir ulusun sembolü olarak kullanılır, belirli renk ve biçimde özelleştirilmiş dikdörtgen biçiminde kumaşa ........................... denir.

cevap: Bayrak

 

4. Halkın eğemenliği temeline dayanan yönetim biçimine ...................................denir.

cevap: Cumhuriyet

 

5. Devlet yönetimini elinde bulundurma ve devlet gücünü kullanma yetkisine ............................ denir.

Cevap: İktidar

 

6. Demokraside iktidarın dışında olan parti ve partililere ........................denir.

Cevap Muhalefet

 

 

f t