• "Çocukların, nasihatten çok iyi örneğe ihtiyaçları vardır."

  • "Çocuğa verilebilecek en güzel şey zamandır."

  • "Çocukta ruh ve beden eğitimi ve gelişimi beraber yürütülmelidir. " (İbni Sina)

  • "Anneler dua ettiklerinde çocuklarının çevresindeki zırhı görselerdi, duayı hiç bırakmazlardı" Hz.Muhammed

Copyright 2023 - Çocuk Eğitimi

Yönsel Motor Koordinasyon

Yönsel Motor KoordinasyonYön kavramının okuma-yazmaya hazırlık becerilerinde işlevsel olarak kullanılmasıdır Özel gereksinimli çocuklara, erken çocuklukta verilen özel eğitimle, yönsel koordinasyonları geliştirilir, desteklenir ve bu çocukların ilköğretim yaşantısında okuma ve yazma becerilerinin temeli atılmış olur.

Özel gereksinimli çocuklar, okumanın soldan sağa olduğunu, kitap sayfalarının sağdan sola doğru çevrilmesi gerektiğini, yönsel motor koordinasyon becerileri sayesinde kavramış ve öğrenmiş olurlar.

Yönsel motor koordinasyon alanındaki hazırlık çalışmaları;

Sağ-sol kavramını öğretme
Sıralı olay kartlarını soldan sağa sıralama
Sayı kartlarını soldan sağa sıralama
Sayfa çevirme
Şekillerin içini, soldaki şekilden başlayarak sağa doğru boyama

Kaynak: Megep

Motor Koordinasyon Nedir

Okuma yazmaya hazırlık çalışmalarındaki görüş ve hareket arasındaki fiziksel yeterlilik, el göz koordinasyonu şeklinde adlandırılan alandır. Esas olan parmak kaslarının gelişimi ve el göz koordinasyonunu geliştirmektir.

Motor Koordinasyon Alanındaki Hazırlık Çalışmaları
Hamur-çamur çalışmaları,
Basit bir şekli kopya etmek,
Kesme-yapıştırma çalışmaları,
Boyama çalışmalarıdır.

Devamını Oku

Özel Eğitimde Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları

Tanımı ve Önemi

Özel eğitimde verilen okuma yazmaya hazırlık becerileri, engelli çocukların kavramları ve bu kavramlar doğrultusunda birtakım becerileri kazanmaları açısından büyük önem taşır. Özel eğitime gereksinimli çocuklarda, okuma yazmaya hazırlık becerileri bireyselleştirilmiş öğretim programları içerisinde hazırlanabilir, öğretim sürecinde de hazırlanan basamaklar belli bir düzen içinde uygulanabilir.

Bireyselleştirilmiş eğitim programı içerisinde, özel gereksinimli çocukların, özür ve tür derecelerine göre, günlük yaşamda kullanılan kavramları algılamaları, basit ve anlaşılır yönergelerle çeşitli becerileri bu kavramlar doğrultusunda kazanmaları, özel eğitimde okuma yazmaya hazırlık çalışmaları içerisinde yer alır. Bireyselleştirilmiş eğitim programı içerisinde özel gereksinimli çocuğun özür grubu ve derecesi göz önüne alınarak bu çalışmalar basitten karmaşığa doğru sıralanmalı ve çocuğun anlayabileceği basit ve anlaşılır yönergelerle verilmelidir. Çocukların yönergelere uygun olarak çalışmaları sağlanmalı ve bu çalışmaları hazırlarken, çocukların özür grubu ve derecesi göz önüne alınmalıdır.

Özel eğitimde okuma yazmaya hazırlık becerileri çok önemlidir. Bu çalışmalar sayesinde;

Devamını oku...

f t